Hoe mooi zou het zijn als iedereen een eigen ‘ontwikkelrekening’ met een budget voor scholing krijgt? Hoe korter iemand naar school is geweest, hoe groter de overheidsbijdrage. Dat zou een geweldige steun in de rug betekenen voor iedere werkende die snapt dat werkzekerheid niet komt van een ‘vast’ contract, maar komt uit het versterken en ontwikkelen van je talenten en vaardigheden. Per 1 augustus 2020 is de eerste stap gezet met een nieuwe subsidieregeling voor werkend Nederland van 18-67 jaar. Dus ook voor jou. De regeling heet: het ontwikkeladvies NL leert door.

Hoezo een leven lang leren?
We hebben weinig keus. De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Ook de huidige pandemie laat zien hoe kwetsbaar onze samenleving is. Al vóór het coronavirus wisten we dat ongeveer de helft van de beroepen kwetsbaar is voor verandering van taken door technologisering en globalisering. Door de coronacrisis neemt het aantal mensen wiens baan op de tocht kan komen te staan of anders ingevuld gaat worden, alleen maar toe. Als jij je hierop wil voorbereiden, dan heb je nu de kans om een gratis kort loopbaanbeleidingstraject te volgen met de subsidieregeling NL leert door.

Het ontwikkeladvies
Bij Doen waar je goed in bent vullen we het ontwikkeladvies in met drie gesprekken over jouw loopbaan. We bespreken hoe je loopbaan tot nu toe is gegaan; over wat je kan en wilt. Samen gaan we de resultaten vertalen naar je huidige werk; naar een opleiding of naar een volgende baan. Aangevuld met een Arbeidsmarktwaardescan heb je een stevige uitgangspositie om verdere stappen te zetten in werk. Spreekt dit je aan? Neem dan contact met ons op.

Een goed voorbeeld van een ontwikkeladvies
Het voorbeeld hieronder gaat over eenzelfde coachvraag alleen werd dit traject niet door een subsidieregeling betaald. Het doel en de aanpak waren hetzelfde. Het was een ontwikkeladvies met de volgende vraag: ‘Ik ben als beveiliger uitgekeken op mijn werk. Hoe kan ik overstappen naar ander type werk? En wat moet ik daarvoor doen?’

Deze vragen hebben we in drie gesprekken met een aantal acties beantwoord. Met een test hebben wij H’s persoonsprofiel in kaart gebracht en zijn talenten en competenties benoemd. H bleek in zijn vrije tijd veel lol te halen uit allerlei ICT-werkzaamheden voor vrienden en kennissen. Ook die hebben we vastgelegd in het antwoord op zijn ontwikkelbehoefte. Daarna is hij een paar gesprekken gaan voeren met ICT-ers met de vraag: wat heb ik nodig om jullie collega te kunnen worden? Op basis van die gesprekken en van twee vacatures bij hetzelfde bedrijf waar hij gepraat had, wist H welke opleiding het meest passend en kansrijk was. Gedurende het traject werd hij steeds gemotiveerder. Hij herkende het ontstane werkperspectief als passend.

Met dit ontwikkeladvies is H naar zijn baas gestapt, die natuurlijk ook wist dat de motivatie van H terugliep. Met een opleidingsbudget uit de cao-afspraken van zijn bedrijf kon H starten met een opleiding. Momenteel loopt hij twee dagen per week stage bij een groot bedrijf waar hij het heel erg naar zijn zin heeft. Wat de toekomst precies gaat bieden, weten we nog niet. Maar H is al een behoorlijk eind op weg en zal elke kans op een passende ICT-functie met twee handen aangrijpen en door zijn recente opleiding heeft hij hier veel kans op.

Vragen over het ontwikkeladvies NL leert door?
Heb je vragen over het ontwikkeladvies NL leert door? Of wil je weten hoe wij een traject kunnen vormgeven binnen deze subsidieregeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.