Het antwoord is ja. Vrouwen netwerken anders dan mannen. Vrouwen geven in hun netwerken en vergeten te vragen voor zichzelf. Mannen zijn veel beter in vragen en daardoor in staat om hun netwerk beter in te zetten voor hun carrière. Het artikel van Benedictus* is geschreven naar aanleiding van het proefschrift van Jeanne Martens die de verschillen tussen het netwerken van vrouwen en mannen onderzocht in haar proefschrift ‘De netwerk-kikker wakker schudden. (2020)  Martens laat zien dat vrouwen veel bewuster moeten gaan netwerken. Alleen goed zijn in het leggen van relaties voor een ander of toevallig, is onvoldoende.

Vrouwen netwerken minder voor zichzelf
Veel vrouwen knopen met plezier de ene relatie aan de ander als zij zien dat het voor beide partijen nuttig kan zijn. Maar zijn zich niet bewust van hun netwerk als het om hun eigen loopbaan gaat. Ik zou daaraan toe willen voegen dat ik in mijn loopbaanadviespraktijk merk dat jonge vrouwen tussen de 25 en 35+ zich wél bewust zijn van hun netwerk; hoe netwerken werkt en welke rol zij daar zelf in kunnen spelen. Natuurlijk zijn er ook die langs komen voor loopbaancoaching en aangeven dat ze de handvatten missen om hun contacten aan te spreken. Bij ons leren ze dan om het op hun eigen manier te doen.

De vrouwen van 40+ vinden het gebruik van het netwerk voor zichzelf vaak ongepast. Ze vertellen mij dat ze het op eigen kracht moeten kunnen. Deze overtuiging slechten vraagt om inzicht in de positieve en natuurlijke kant van netwerken en aan goede voorbeelden. Om vervolgens uit de comfort zone te kunnen komen en er mee aan de slag te gaan. In onze loopbaancoaching helpen we deze vrouwen van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam in netwerken te worden.

Dan nog de groep van 86 topvrouwen die Martens geïnterviewd heeft over de rol van netwerken in hun carrière. Deze vrouwen vertellen haar dat netwerken een essentieel onderdeel is van het vinden en verwerven van een interessante en spannende positie. Ook zij hebben het moeten leren en zoals een van hen zegt: ‘Netwerken vraagt om lef!’.

Afkijken van de mannen: ga op verkenning, maak er tijd voor en durf te vragen
Door te netwerken leer je de wereld te verkennen waarin je graag een volgende baan zou willen hebben. Al netwerkend vraag je informatie en advies en krijg je je vragen beantwoord. Een zakelijke, liefst fysieke netwerkborrel is daarvoor een goede plek. Je kunt daar in ieder geval een eerste contact leggen. Veel mannen weten dat dat belangrijk is. Zij zien dat ook als werk. Vrouwen maken er geen tijd voor. Het staat dus ook niet als een afspraak in de agenda en daardoor werken ze een uurtje door achter hun bureau of gaan naar huis. En zoals iedereen weet: als je er geen ervaring in op doet, wordt het niet leuk en word je er ook niet goed in en levert het niets op. Netwerken kost tijd.

Mannen begrijpen ook hoe belangrijk het is om een mentor of sponsor te hebben. Iemand waarvan je kunt leren; bepaalde kneepjes kunt leren en die jou introduceert in zijn/haar netwerk. Martens raadt dus ook vrouwen aan om op zoek te gaan naar zo’n sponsor. Het is ook zeker handig om dan te zoeken naar een mannelijke sponsor, omdat je dan de andere kant van de medaille leert kennen en snapt hoe het old boys network werkt.

Ik hoor veel vrouwen denken: ‘Ik heb niet van dit soort mannen of vrouwen in mijn warme/lauwe netwerk zitten.’ Wat is erop tegen om iemand te vragen uit je lauw-koude netwerk? Ga eens na via LinkedIn wie je hoe kent. En haal vertrouwen uit de gedachten dat het wederzijdse belang netwerken juist zo interessant maakt. En ook dat door alle tijden heen de uitwisseling van ‘sociaal kapitaal’, tussen ouder en jonger op vele vlakken heel veel heeft opgeleverd.

Drie tips geïnspireerd op ‘De netwerk-kikker wakker kussen’
Hieronder drie praktische netwerktips, geïnspireerd op ‘De netwerk-kikker wakker kussen’.

1. Breng je netwerk in kaart.
Teken je netwerk eens uit op papier. Bijvoorbeeld met drie cirkels: wie zit er in je warme netwerk (1e graads), de binnenste cirkel? Wie zitten er in je lauwe cirkel (2e graads), je grootste cirkel? En hoe ben je verbonden met het koude netwerk (3e cirkel) waar je graag naartoe zou willen bewegen? Verbind de relaties aan elkaar zoals ze elkaar kennen. Denk niet alleen aan werk, maar onderzoek ook je privérelaties, je eigen sportactiviteiten, vrijwilligerswerk, clubjes, het schoolplein en langs het sportveld (heel vruchtbaar). Onderzoek daarna wie je het beste kunt benaderen (wie jou kan helpen) voor een volgende stap

2. Zet je netwerkacties altijd in je agenda.
Het is werk. Twee keer per maand een netwerkgesprek is een goed gemiddelde.

3. Zo nodig zoek je een maatje.
Help elkaar. Bespreek je hobbels en houd elkaar scherp op de voorgenomen acties.

Meer weten over onze dienstverlening?
Of over hoe we jou kunnen helpen om meer uit je netwerk te halen? Neem dan contact op met ons op.

* Bewuster netwerken, Jannie Benedictus, FD Persoonlijk, 20 maart 2021