Ja, het goede nieuws is dat je netwerken kunt leren. Het is een vaardigheid die je kunt oefenen als je snapt wat die inhoudt. Netwerken gaat je makkelijker af als je goed scoort op sociale talenten. Deze mensen houden van communiceren en hebben behoefte aan regelmatig contact met bestaande relaties. Ze zijn actief geïnteresseerd in andere personen en nemen initiatief; leggen contact, onderhouden contacten en durven informatie, steun en samenwerking te vragen. Maar wat als je introvert bent, wat kun je dan doen om te leren netwerken?

Iedereen kan leren netwerken
De groep die goed scoort op sociale talenten kan het netwerken makkelijker afgaan, maar dat betekent nog niet dat introverte, bescheiden of onzekere mensen niet kunnen leren netwerken. Mijn ervaring is dat deze werkzoekenden harder moeten werken om goed te gaan netwerken, maar ze bereiken ook veel. Zij weten door zich te verdiepen in ‘het vak van netwerken’ waar de aandacht en de voorbereiding moet liggen en gaan sterk het netwerkgesprek in. Dus mijn ervaring is: iedereen kan leren netwerken als hij dat wil.

Netwerken en bewustwording
Als je een baan zoekt, ontdekken veel mensen dat het hele begrip ‘netwerken voor jezelf’ een onbekend terrein is. Voor die tijd waren ze er helemaal niet bezig. Misschien überhaupt niet met netwerken.  Ze dachten niet na over hoe nieuwe relaties tot stand kwamen of hoe ze die onderhielden. Maar ook niet hoe ze hulp of advies vroegen. Ze losten bijvoorbeeld alles zelf op.

Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam
Als een werkzoekende ontdekt dat ‘netwerken voor jezelf’ niet in zijn repertoire zit, is de eerste stap van leren netwerken gezet. Je wordt je bewust van het feit dat je een vaardigheid niet beheerst die je eigenlijk wel heel goed zou kunnen gebruiken. Op dat moment maak je de overgang van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam.

Starten met het leerproces is uit je comfortzone komen
Deze stap van leren noemen we dus ‘bewust onbekwaam’. Dit is een pijnlijke en belangrijke fase in leren. Je ontdekt wat je ingewikkeld vindt aan netwerken. Wij krijgen dan bijvoorbeeld reacties als: ‘Ik vind het een vorm van je hand ophouden.’ Of: ‘Ik denk niet dat er veel mensen in mij geïnteresseerd zijn als ik geen baan heb.’ Of: ‘Ik zou niet weten hoe ik het aan moet pakken.’ ‘Ik heb helemaal geen goed netwerk.’ Allemaal opmerkingen die aan de randen schuren van weerstand of zich kwetsbaar voelen en dat vraagt om uit je comfortzone te komen. Jammer genoeg stoppen veel mensen in deze fase met het leerproces. Maar als jij vindt dat netwerken voor het vinden van een baan noodzakelijk is, ga je op zoek naar hulp in de vorm van informatie of loopbaancoaching. Of naar voorbeelden van mensen die de stap al gezet hebben.

Bekwaam worden in netwerken
Jezelf bekwamen begint met weten wat netwerken is. Hierover valt veel te lezen op internet, je leest onze blogs of koopt een boek over netwerken. Hoe beter je het snapt, hoe makkelijker je de vaardigheid oppakt.

Begin klein
Als je gaat oefenen begin dan klein. Daarmee bedoelen we dat het handig is om je eerste bewuste netwerkgesprek te voeren met iemand die je al kent. Over de voorbereiding van een netwerkgesprek heb ik in januari blogs geschreven. Je vindt ze op de site Doenwaarjegoedinbent of Netwerkenwerkt.

Oefening baart kunst
In het begin is het inspannend om een netwerkgesprek (of informatie- en of adviesgesprek) te voeren. Het zal je veel energie kosten en natuurlijk maak je af en toe fouten en doe je dingen die tegen de netwerktheorie en -etiquette ingaan. Maar oefening baart kunst. En realiseer je dat je deze vaardigheid nooit meer kwijtraakt als je die blijft onderhouden. Wat je ook merkt is dat netwerken je steeds makkelijker afgaat. Als je het nut begint te ervaren, neemt het plezier toe.  Dan ontstaat de fase dat netwerken heel gewoon is voor jou.

Bewust bekwaam in netwerken
De laatste leerfase is dat je bewust bekwaam bent en dat netwerken je net zo makkelijk afgaat als bijvoorbeeld de vaardigheid ‘samenwerken’. Dan is het tijd om te genieten van wat je bereikt hebt en toe te werken naar die leuke en passende baan.

Meer weten?
Meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.