Januari is een maand oud. Wat heb je al gedaan voor een frisse start? Goede voornemens of nagedacht over wat je dit jaar wilt verwezenlijken? En familie en vrienden, collega’s en relaties echt ontmoet, aandacht gegeven en allerlei moois gewenst? Daar begint voor mij al het eerste verwezenlijken. Je zet je pijlen de goede richting uit.

‘Ga vooral te rade bij anderen’
Wat zou je ervan vinden om je bij een frisse start te laten inspireren door de informatie en adviezen van anderen? Ik luister nog graag naar de wijze lessen van René Gude filosoof en Denker des Vaderlands (1957-2015). ‘Ga vooral te rade bij anderen. Maak effectiever gebruik van de ervaring van anderen. Ik heb te vaak gedacht dat ik het zelf moest uitzoeken. Voor een deel is dat ook de geest van de tijd: we hebben een individualistische sfeer opgetrokken waarin mensen het idee hebben dat ze het allemaal zelf moeten doen. Maar dat is natuurlijk onzin. Het is onzin, want alles is al uitgezocht, door iedereen die dat ook weer hoogst individueel en strikt persoonlijk heeft gedaan. Dus: ga vooral te rade bij anderen.’

SMART-afspraak met jezelf
Je voelt dat het tijd wordt om een stap te zetten. Een nieuwe baan, maar hoe, wat en waar? Maak een SMART-afspraak met jezelf. Bijvoorbeeld: ‘Ik ga een kort loopbaancoachingstraject doen van drie maanden met als doel van het traject: weten wie ben ik in werk en waar ik gelukkig van word.’ Een goede loopbaanprofessional maakt dat doel samen met jou concreet en haalbaar en attendeert je erop als je wens te groot is.

Een voorbeeld uit de praktijk
Een van mijn coachees is al een jaar of vijf niet erg gelukkig in haar baan. Intern heeft ze al een keer een andere functie geaccepteerd, maar ze blijft zoekende; is ongelukkig en ongeduldig. De tijd is rijp om haar voornemen om te zetten in een beslissing. Zij komt bij mij op het moment dat ze kleur bekend heeft aan haar werkgever. Die ziet natuurlijk ook in dat het geen zin heeft om een fijne kracht vast te houden als die ongelukkig is in haar werk. In goed overleg is ze vertrokken met de volgende afspraak: nog drie maanden in dienst met een halve dag vrij af voor een eerste loopbaanoriëntatie. Plus drie maanden mee. Beide partijen waren tevreden. Het is een scherpe afspraak maar geeft energie op beide delen van de overeenkomst.

In de eerste drie maanden hebben wij in het coachtraject gewerkt aan een goed persoonsprofiel en passende profilering. Toen zijn klaar was met de baan, is ze informatie en advies op gaan halen (netwerken) op basis van haar profiel. Op dit moment is zij in staat om de rust te nemen om advies te vragen en echt te luisteren en zich daarvoor open te stellen. Dus ‘om te rade te gaan bij anderen’, zoals Rene Gude adviseert.

Een frisse start door goede geprekken
Dus voel je gesteund als je dit jouw voornemen is. Maak een frisse start door goede gesprekken te voeren. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Ik wens je veel inspirerende gesprekken toe!