Wat maakt netwerken voor jezelf moeilijk? Als ik dat aan mijn cliënten vraag, is het meest voorkomende antwoord: ‘Niet willen leuren met jezelf. Én het gevoel hebben dat je jezelf moet verkopen.’ Deze antwoorden komen veelal van professionals die in hun werk veel contact hebben met collega’s, klanten en leveranciers. Ze wisselen veel informatie en advies uit en netwerken dus veel. Als zij dit zeggen, dan maakt dat mij dubbel en dwars duidelijk dat netwerken voor jezelf hogeschool netwerken is. Ik probeer altijd het netwerkperspectief te schuiven van leuren en verkopen naar geven en ontvangen. Hieronder onze tips om netwerken leuk en interessant te houden.

Tip 1 – Denk aan gelijkwaardigheid in plaats van leuren met jezelf
Waarom werkt netwerken? Juist niet vanwege het leuren. Het echte netwerkgesprek gaat over het informatie en advies uitwisselen. Door aan netwerkcontact informatie en advies te vragen, zeg je: jij weet dingen die ik niet weet, en je bent bereid mij mee te nemen in jouw kijk op de zaak. Als het past kun je ook vragen stellen over jezelf binnen de context van het goede gesprek. Dus aan de ene kant zet je de gesprekspartner op ‘een voetstuk’ en maak je hem/haar belangrijk; anderzijds  ben je bereid om je kwetsbaar op te stellen en te luisteren naar de mening van de ander. Dat vraagt moed en dat waarderen mensen. Daarmee ontstaat een wederzijds gevoel van gelijkwaardigheid.

Tip 2 – Denk aan jezelf presenteren in plaats van jezelf verkopen
Je profileert jezelf altijd. Je kunt dat ook ‘jezelf verkopen’ noemen. Of je het verlegen, enthousiast, zelfbewust, vol overtuiging, serieus, feitelijk of onvoorbereid doet. Je laat altijd een stuk van jezelf zien. Dat doe je in je werk en dat doe je ook als je netwerkt voor jezelf. Natuurlijk is het moeilijk, omdat er zoveel nadruk op jezelf komt te liggen. Maar feitelijk kom je allereerst om informatie en advies in te winnen over de werkwereld van de ander. En als het past en als je het durft komt er ook nog de vraag of jij daarin mogelijk zou passen. Dus als je start met netwerken voor jezelf: houd je verwachtingen klein, maar bereid je goed voor.

Tip 3 – Geef jezelf de tijd: begin makkelijk en bereid je goed voor
Ik help mijn cliënten om duidelijk te krijgen waarom ze iemand willen spreken. Vaak heeft dat te maken met de functie die iemand vervult of met de organisatie waar iemand werkt. Wat is dan de focus voor het gesprek? Wat moet de opbrengst zijn aan het eind? Als je je goed voorbereidt, kun je zorgen voor goede vragen. Daarmee wordt het gesprek interessant en wordt het een gesprek dat voor beiden energiegevend is. Resultaat: je creëert opnieuw gelijkwaardigheid. Je zaait in je netwerk. Iemand zal je niet gauw vergeten.

Tenslotte: netwerken is geen solliciteren
Realiseer je dat netwerken GEEN solliciteren is. Blijf daar ver van. Dit is cruciaal en de basis van het succes van een goed netwerkgesprek. Jij komt voor informatie en advies. Dus je bent nog niet klaar om te solliciteren. Dat is ook je voordeel. Je wilt nog geen baan omdat je het nog niet precies weet. Daarmee behoud je je onafhankelijkheid en blijf je ver van pleasen.

Meer tips over hoe je netwerken leuk en interessant kunt houden?
In de volgende blogs gaat het over: hoe kom je aan de juiste netwerkcontacten? En kan het een nadeel zijn om via via binnen te komen? En ook over hoe je blijft netwerken voor jezelf en anderen als je aan het werk bent. Alles met als doel: je netwerkstevigte niet meer te verliezen. Als je in de tussentijd meer wil weten over netwerken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.