In Nederland zijn werkgevers wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf of organisatie te zorgen voor een veilige werkomgeving. Toch heeft 1 op de 6 medewerkers te maken met een vorm van ongewenste omgangsvormen of problemen met integriteit.

Helaas gaat maar een heel klein deel van de mensen hierover in gesprek. Men weet vaak niet waar te beginnen. Een (externe) vertrouwenspersoon helpt je in de goede richting en helpt je een begin te maken aan een veilige werkplek.

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met zaken die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon helpt je bij het vinden van jouw manier om hiermee om te gaan en geeft begeleiding bij het intern aankaarten van de problematiek en/of bij een eventuele gang naar de klachtencommissie. Ook bij subtielere gedragingen zoals intimidatie, manipulatie of machtsmisbruik kun je bij een vertrouwenspersoon terecht. Dit zijn situaties waarin jou iets wordt aangedaan. Je hebt een klacht.

Daarnaast zijn er situaties waarin je te maken hebt met integriteitsschendingen. Dan is er sprake van diefstal, fraude of verduistering en dus een overtreding van de wet of het EU-recht. Ook dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht om erover in gesprek te gaan. In deze situatie wordt jou niet persoonlijk iets aangedaan, maar wat er gebeurt past niet binnen jouw waarden en die van de organisatie. Er is dan sprake van een melding.

Dit soort werksituaties vreten aan mensen en leiden bij veelvoudig of langdurig voorkomen tot stress, fysieke en mentale klachten, verzuim of vertrek van werknemers. Het is dus heel belangrijk om er met een professional over te praten, zodat de situatie verbeterd kan worden.

Onafhankelijk en anoniem

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De informatie die je de vertrouwenspersoon toevertrouwt, wordt in principe niet met externe partijen gedeeld. Bij een melding kan de melder nadrukkelijk toestemming geven om het wel uit de anonimiteit te halen. Bij goed beleid worden de klachten en meldingen anoniem verzameld. Aan het eind van het jaar wordt deze anonieme registratie besproken met de directie en wordt bekeken hoe zij de problemen kunnen aanpakken om te komen tot een veiligere werkomgeving. Wat daar ook bij helpt is een gedragscode, een (externe) klachtencommissie en een risico-inventarisatie & -evaluatie.

Wat mag je verwachten van een vertrouwenspersoon?

  • Het eerste contact is telefonisch. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal, legt uit wat de randvoorwaarden zijn en nodigt je uit voor een persoonlijk gesprek op een fijne plek. Bij ons is dat onze praktijkruimte in Haarlem of Amsterdam.
  • Tijdens het persoonlijke gesprek is er eerst aandacht voor de kennismaking, zodat je je op je gemak voelt. Daarna wordt je klacht of melding in detail besproken en is er aandacht voor wat je wilt met de situatie.
  • Als het past, bespreken we ook nog een aantal oplossingsrichtingen en de eventuele consequenties hiervan. Dan is het tijd voor bezinning en ga je naar huis.
  • De volgende afspraak gaat opnieuw over de oplossingsrichting en het maken van een keuze.
  • Afhankelijk van de oplossingsrichting gaan we aan de slag. De vertrouwenspersoon staat je bij tot de situatie afgehandeld is.

Is een interne of externe vertrouwenspersoon beter?

Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Sommige organisaties hebben zowel een interne als externe vertrouwenspersoon, dat is altijd goed. De ene persoon vindt het makkelijker om af te stappen op iemand binnen de organisatie en de ander voelt zich comfortabeler bij iemand van buiten. Als je kunt kiezen, adviseren we je om naar een externe vertrouwenspersoon te gaan. Die is volledig onafhankelijk, staat niet op de loonlijst van de organisatie en de kans op belangenverstrengeling is heel klein.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op.