Elke organisatie of bedrijf verdient een onafhankelijke vertrouwenspersoon die een bijdrage kan leveren aan een goed werkklimaat.

De vertrouwenspersoon in de organisatie

De invulling van de rol van vertrouwenspersoon (VP) kan per branche verschillen. Dat wordt ingegeven door het type bedrijf, sector, business, de samenstelling van het personeel en de organisatie-inrichting. Het is belangrijk om te zorgen voor een heldere omschrijving en inregeling van de functie van VP. Daar ligt een taak voor de directie, HR en eventueel de OR. Dan weten de medewerkers ook met welke vragen ze bij de VP terechtkunnen.

In principe kunnen medewerkers de VP benaderen met problemen op twee gebieden. Bij Ongewenste omgangsvormen spelen zaken als pesten, discriminatie, agressie/geweld en (seksuele) intimidatie. De uitingsvorm kan veel verschillen, maar het komt in bijna elke organisatie voor.

Integriteitskwesties gaan over belangenverstrengeling, diefstal, misbruik van bevoegdheden en corruptie. Als de integriteit ter discussie staat in een organisatie is het vaak niet de schuld van één persoon. Slecht gedrag kan te maken hebben met werkstress, maar ook met een verwaterde normen- en waardencultuur of weinig aandacht voor goed leiderschap.

De VP biedt de eerste opvang aan medewerkers met klachten en/of meldingen. Met het vervullen van de taken richt de VP zich op het stoppen van het ongewenste gedrag en het bevorderen van een sociaal veilige werkomgeving. Lees over de algemene contouren De rol van de vertrouwenspersoon.

De inrichting van de veilige werkomgeving
De sociaal veilige werkomgeving is ook het werkgebied van meerdere functionarissen naast de VP. Elke functionaris heeft zijn eigen invalshoek. Denk aan HR, de OR of een preventiemedewerker, een bedrijfsarts en een klachtencommissie. Ook de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet controles op de werkvloer.

De keuze voor een externe vertrouwenspersoon

De rol van de VP is in ontwikkeling. Er is nog veel wildgroei. Ons bureau is gewend om hoge kwaliteitseisen te stellen en te leveren, omdat wij als professionals al meer dan 20 jaar ervaring hebben in ons vak, maar ook omdat we in ons werk geconfronteerd worden met ingewikkelde en persoonlijke vraagstukken die een professionele begeleiding vragen. We zijn gecertificeerd en houden ons vak goed bij.

Een externe VP aanstellen heeft voordelen:

  • Juist door onze onafhankelijkheid en brede ervaring is de externe VP een goede keuze voor een kleine of middelgrote organisatie. Ook met de combinatie van een interne en externe VP worden mooie resultaten behaald.
  • Onafhankelijkheid is met een externe VP makkelijker te waarborgen omdat de interne functionaris vaak verschillende overlappende verantwoordelijkheden heeft. Denk daarbij aan een leidinggevende of HR-functionaris.
  • De VP werkt op een externe locatie. Dat biedt privacy en heeft daarmee een meerwaarde.
  • Medewerkers willen vaak toch een keer extern toetsen of hun gedachten/conclusies kloppen. Voor een second opinion gaan zij extern in gesprek.
  • Een gedragscode overtuigt pas echt als er voldoende kennis en ervaring van buiten wordt ingeroepen. Daarmee laat de organisatie zien dat het menens is met het beleid.
  • Als de rol van de VP op een goede plek is belegd, worden langdurig verzuim en conflicten, verbetertrajecten, mediation, outplacement en uitstroom voorkomen.

Onze klanten

Onze expertise en ervaring ligt in klein en midden MKB. Ook werken wij met grote regelmaat voor gemeentelijke en provinciale overheden. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in de zakelijke en financieel-juridische dienstverlening. Ons werkgebied is de Randstad.

Aanpak: samenwerken op basis van vertrouwen

Onze samenwerking is gebaseerd op samenwerken en vertrouwen. Zo doen wij dat in al onze rollen rondom die van psychotherapeut, loopbaanprofessional en VP.

  • Wij komen altijd persoonlijk kennismaken.
  • Wij verdiepen ons in de organisatie, lezen ons in in de organisatie en in het integriteitsbeleid, spreken met het management, HR en andere belangrijke functionarissen.
  • Wij zorgen voor een jaarabonnement met de noodzakelijke dienstverlening en de mogelijke extra’s.
  • De gesprekken met medewerkers over klachten en meldingen starten met een intake, daarna volgen er 3-5 gesprekken afhankelijk van de problematiek en oplossingsrichting.

Geïnteresseerd geraakt?

Neem dan contact met ons op.