Regelmatig krijgen we de vraag: Wat is de relatie tussen samenwerken en netwerken? Als je de ene vaardigheid beheerst, beheers je dan de andere ook? Is de een belangrijker dan de ander? Daar valt vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. In deze blog delen we onze ervaringen.

Het zijn allebei sociale vaardigheden
Allereerst de belangrijkste overeenkomst tussen samenwerken en netwerken: het zijn beide vaardigheden (competenties). Maar de twee competenties verschillen op meerdere punten van elkaar, hieronder lees je daar meer over.

Samenwerken hoort bij het leven
Samenwerken is een sociale vaardigheid die hoort bij het leven. Je doet het in je werk, maar ook thuis, in het gezin, als vrijwilliger bij een vereniging of bij veel teamsporten. In die zin is het dus ook niet nieuw. Wanneer je behulpzaam bent, goed kunt luisteren en inlevingsvermogen hebt, dan zijn dat ook uitingen van samenwerken. Net zoals eerlijk en tactvol zijn en kennis en ervaring delen. Wij hebben elkaar ook nodig om doelen te bereiken; ook onze eigen doelen. Samenwerken gaat over een effectieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, door optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.

Netwerken is onderdeel van het grote geheel van samenwerken
Netwerken gaat over het ontwikkelen en verstevigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie. En die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Zo geformuleerd maakt netwerken onderdeel uit van het grotere geheel van samenwerken.

Ontwikkelen en onderhouden leidt tot meer
Vanuit een ander perspectief is netwerken toch ook weer meeromvattend en is het een vaardigheid die los van samenwerken jou als persoon en de organisatie waarin je werkt, veel op kan leveren. Door je te verdiepen in kennis en ontwikkelingen bij collega’s, vakgenoten, klanten (intern en extern), andere organisaties en platformen, leer je de wereld beter kennen. Je eigen kennis wordt groter en zo verlies je vooroordelen. Door goede gesprekken te voeren deel je informatie en daardoor ontstaat er meer begrip en wederzijds vertrouwen. De ervaring leert dat er dan ruimte komt voor gedeelde doelen en ambities én voor gezamenlijke oplossingen. Dit is een meerwaarde voor personen, organisaties en maatschappelijk.

Leren van elkaar, een voorbeeld uit de praktijk
Een technisch projectleider had een groot probleem met een oud gemaal dat nog 10 jaar in gebruik zou blijven. Door contacten te leggen met collega’s bij andere waterschappen met gemalen uit dezelfde periode, ontdekte hij dat zij met hetzelfde probleem zaten. Een bijeenkomst met een inventarisatie zorgde ervoor dat het gemeenschappelijke belang duidelijk werd. Door het gezamenlijk optrekken ontstond er creativiteit bij leveranciers en ingenieursbureaus om de problemen op te lossen. Nu twee jaar later draaien alle gemalen nog steeds op volle toeren.

Nog even over de relatie tussen samenwerken en netwerken
Trouwens, samenwerken op zich, vraagt ook onderhoud en aandacht. Als je dat doet als je netwerkt, dan gaan deze twee vaardigheden samen op en versterken ze elkaar.

Meer weten over netwerken of samenwerken?
We vertellen je er graag meer over. Neem vrijblijvend contact met ons op.